הרשמה
גלריה

היטו

Hito-tracer הינה תוכנה ייחודית המאפשרת ניהול בקרה תפעולית, למגוון תחומים ברשויות מוניציפליות.
Hito-tracer מתוכננת ביכולת תפעולית ידידותית למשתמשים, מאפשרת השגת תוצאות מרביות לשביעות רצון
המחלקות ברשויות המוניציפליות,תוך יכולת לתכנן לנהל ולפקח על כל הפעילויות הנדרשות וליצור מכך שביעות רצון מיטבית של התושבים.