הרשמה
גלריה

דפוס בארי

הפקה הדפסה ומשלוח של הודעות ממוחשבות ושל מכתבים ומוצרי דפוס. הפקת תיעוד ממוחשב. הדפסה והפקה של מסמכים ביטחוניים ושיקים. ייצור, קליטה, טיוב/מיון ואופטימיזציה של מוצרי דיוור ושילוחם. ייצור והנפקה של כרטיסים ממוחשבים, כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג וכרטיסי סים. ייצור אלבומי תמונות. אחזקת מערכות / אתרים להזמנות מקוונות.