הרשמה
גלריה

אטלס

חברת אטלס מפתחת כלים טכנולוגיים מתקדמים המסייעים לארגונים חברתיים ורשויות להגיע למימון פלנטרופי ממשלתי ועסקי תוך חסכון ניכר בזמן ומשאבים. אטלס מפעילה בשלטון המקומי כלי חדשני לאיתור הגשה וניהול של קולות קוראים תמיכות ממשלתיות ועוד.