הרשמה
גלריה

שלמה דולברג

מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי

צילום: אפרת סער