הרשמה
גלריה

שירה גרינברג

הכלכלנית הראשית, ממונה על הכנסות המדינה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר