הרשמה
גלריה

רם סידיס

המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי

צילום: אפרת סער