הרשמה
גלריה

פרופ’ ציפי ליבמן

נשיאת סמינר הקיבוצים