הרשמה
גלריה

פלורין גדלבסקי

סמנכ"לית הרשות לפיתוח הנגב