הרשמה
גלריה

עידן אורמן

שותף בייעוץ הניהולי וראש המגזר הציבורי ב-Deloitte