הרשמה
גלריה

עופר בן אליעזר

ר.מ מקומית רמת ישי ויו"ר ועדת כספים של מרכז השלטון המקומי