הרשמה
גלריה

עו”ד ראובן לדיאנסקי

סגן ראש העיר ומחזיק תיק סביבה, קיימות ושפ"ע, עיריית ת"א