הרשמה
גלריה

עו”ד מודר יונס

ראש מועצה מקומית עארה ערערה ויו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות