הרשמה
גלריה

Mr. Netanel (Nati) Cohen

Director General, Ministry of Communications