הרשמה
גלריה

מורן נגיד

עמיתה בכירה וראש היחידה למחקר השלטון המקומי בפורום קהלת