הרשמה
גלריה

ליאור קינן

כתבת כלכלה ותחבורה ומגישה, חדשות 13

צילום: עדי אורני