הרשמה
גלריה

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

עמיתה בכירה, המכון הישראלי לדמוקרטיה