הרשמה
גלריה

ד”ר רונית פוריאן

מרצה וחוקרת ממשקים טכנולוגיים, קוגניציה ותנועה בעיר החכמה, אוניברסיטת תל אביב