הרשמה
גלריה

ד”ר יעל בנבנישתי

מנכ"ל קרן מגדלי הים התיכון Ventures