הרשמה
מערכת B2B

Ariel Steinberg

Deputy CEO, Federation of local Authorities in Israel