הרשמה
גלריה

אריאל יוצר

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר