הרשמה
גלריה

ארז רואמי

מנהל יוזמת היישוב במרכז, קרן רש"י