הרשמה
גלריה

אלי בוך

מנהל הפילנתרופיה בקרן אדמונד דה רוטשילד