הרשמה
גלריה

איתי חוטר

סמנכ"ל כלכלה, המרכז לשלטון מקומי