הרשמה
גלריה

איל שוורצמן

סמנכ"ל ומנהל תחום בינוי בחברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי