הרשמה
גלריה

Ehud Udi Adiri

Director-General of the Ministry of Energy