הרשמה
גלריה

אהוד (אודי) אדירי

אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

צילום: דוד פרץ