הרשמה
גלריה

EVENT SCHEDULES

Quickly harness dynamic thinking through value added models.

Time Session דוברים Venue
המרחב הציבורי בעיר המחר הילה בייניש, מנכ''לית המועצה לבנייה ירוקה
הירוק הוא האפור החדש: שיטות בנייה מתקדמות וברות קיימא
שכנים – אדריכלות במזרח התיכון ד''ר עדנה לנגנטל
המרחב הציבורי בעיר המחר אדריכלית מיכל קימל-אשכולות
אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי ד''ר בני שדמי
אדריכלות ומדיה
המשמעות הציבורית של מגה פרויקטים
רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל אדריכל פרח פרח
שיתופיות בחללי העבודה החדשים
חדשנות בעולם התכנון אדריכל דורון אבוקסיס
צפיפות עירונית; בין מגדלים לבניה מרקמית אדריכל עמי שנער
Time Session דוברים Venue
התחדשות עירונית – בין כלכלה לקהילה אדריכלית תגית כלימור
תכנון מול כאוס עו''ד איתן אטיה, מנכ''ל פורום ה- 15
דור ה- Y באדריכלות הישראלית - אדריכלות צעירה פורצת דרך אדריכל דניאל זרחי
העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים אדריכל דוד גלור
עיצוב פנים – מלונאות וריטייל
בין איכות ליזמות אדריכל אבישי קימלדורף
אדריכלות פרמטרית – בין אסתטיקה ממוחשבת למרחב האדריכלי החדש

לוח זמנים

מהר לרתום חשיבה דינמית באמצעות מודלים מוסף ערך.

הילה בייניש, מנכ''לית המועצה לבנייה ירוקה
המרחב הציבורי בעיר המחר
הירוק הוא האפור החדש: שיטות בנייה מתקדמות וברות קיימא
ד''ר עדנה לנגנטל
שכנים – אדריכלות במזרח התיכון
אדריכלית מיכל קימל-אשכולות
המרחב הציבורי בעיר המחר
ד''ר בני שדמי
אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי
אדריכלות ומדיה
המשמעות הציבורית של מגה פרויקטים
אדריכל פרח פרח
רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל
שיתופיות בחללי העבודה החדשים
אדריכל דורון אבוקסיס
חדשנות בעולם התכנון
אדריכל עמי שנער
צפיפות עירונית; בין מגדלים לבניה מרקמית
אדריכלית תגית כלימור
התחדשות עירונית – בין כלכלה לקהילה
עו''ד איתן אטיה, מנכ''ל פורום ה- 15
תכנון מול כאוס
אדריכל דניאל זרחי
דור ה- Y באדריכלות הישראלית - אדריכלות צעירה פורצת דרך
אדריכל דוד גלור
העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים
עיצוב פנים – מלונאות וריטייל
אדריכל אבישי קימלדורף
בין איכות ליזמות
אדריכלות פרמטרית – בין אסתטיקה ממוחשבת למרחב האדריכלי החדש

EVENT SCHEDULES

Quickly harness dynamic thinking through value added models.

Time Session דוברים Venue
המרחב הציבורי בעיר המחר הילה בייניש, מנכ''לית המועצה לבנייה ירוקה
הירוק הוא האפור החדש: שיטות בנייה מתקדמות וברות קיימא
שכנים – אדריכלות במזרח התיכון ד''ר עדנה לנגנטל
המרחב הציבורי בעיר המחר אדריכלית מיכל קימל-אשכולות
אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי ד''ר בני שדמי
אדריכלות ומדיה
המשמעות הציבורית של מגה פרויקטים
רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל אדריכל פרח פרח
שיתופיות בחללי העבודה החדשים
חדשנות בעולם התכנון אדריכל דורון אבוקסיס
צפיפות עירונית; בין מגדלים לבניה מרקמית אדריכל עמי שנער
Time Session דוברים Venue
התחדשות עירונית – בין כלכלה לקהילה אדריכלית תגית כלימור
תכנון מול כאוס עו''ד איתן אטיה, מנכ''ל פורום ה- 15
דור ה- Y באדריכלות הישראלית - אדריכלות צעירה פורצת דרך אדריכל דניאל זרחי
העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים אדריכל דוד גלור
עיצוב פנים – מלונאות וריטייל
בין איכות ליזמות אדריכל אבישי קימלדורף
אדריכלות פרמטרית – בין אסתטיקה ממוחשבת למרחב האדריכלי החדש

לוח זמנים

מהר לרתום חשיבה דינמית באמצעות מודלים מוסף ערך.

Time Session דוברים Venue
המרחב הציבורי בעיר המחר הילה בייניש, מנכ''לית המועצה לבנייה ירוקה
הירוק הוא האפור החדש: שיטות בנייה מתקדמות וברות קיימא
שכנים – אדריכלות במזרח התיכון ד''ר עדנה לנגנטל
המרחב הציבורי בעיר המחר אדריכלית מיכל קימל-אשכולות
אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי ד''ר בני שדמי
אדריכלות ומדיה
המשמעות הציבורית של מגה פרויקטים
רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל אדריכל פרח פרח
שיתופיות בחללי העבודה החדשים
חדשנות בעולם התכנון אדריכל דורון אבוקסיס
צפיפות עירונית; בין מגדלים לבניה מרקמית אדריכל עמי שנער
Time Session דוברים Venue
התחדשות עירונית – בין כלכלה לקהילה אדריכלית תגית כלימור
תכנון מול כאוס עו''ד איתן אטיה, מנכ''ל פורום ה- 15
דור ה- Y באדריכלות הישראלית - אדריכלות צעירה פורצת דרך אדריכל דניאל זרחי
העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים אדריכל דוד גלור
עיצוב פנים – מלונאות וריטייל
בין איכות ליזמות אדריכל אבישי קימלדורף
אדריכלות פרמטרית – בין אסתטיקה ממוחשבת למרחב האדריכלי החדש

Event Schedule

Event schedule subtitle

המרחב הציבורי בעיר המחר

הילה בייניש, מנכ''לית המועצה לבנייה ירוקה

הירוק הוא האפור החדש: שיטות בנייה מתקדמות וברות קיימא

שכנים – אדריכלות במזרח התיכון

ד''ר עדנה לנגנטל

המרחב הציבורי בעיר המחר

אדריכלית מיכל קימל-אשכולות

אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי

ד''ר בני שדמי

אדריכלות ומדיה

המשמעות הציבורית של מגה פרויקטים

רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל

אדריכל פרח פרח

שיתופיות בחללי העבודה החדשים

חדשנות בעולם התכנון

אדריכל דורון אבוקסיס

צפיפות עירונית; בין מגדלים לבניה מרקמית

אדריכל עמי שנער