הרשמה
גלריה

רב תרבותיות בעירוניות העכשווית בישראל

יו”ר המושב: אדריכל פרח פרח

המציאות המרחבית ההיסטורית והפוליטית מייצרת לנו תמונות מצב רב גוניות, ערים מעורבות, שכונות מבודדות ועוד מצבי קיצון שהם נגזרת מהמציאות הארץ ישראלית – המושב יערוך שיח רב תרבותי, יציף סוגיות שבדרך כלל הינן חבויות מהעין ויתן במה למיגזרים מוחלשים.