הרשמה
גלריה

התחדשות עירונית – בין כלכלה לקהילה

יו”ר המושב: אדריכלית תגית כלימור

התרבות הכוחנית של מתן פתרונות מיידים לבעיית הדיור מחייבת אותנו כאדריכלים להיות נוכחים בסדר היום ולהציע פתרונות יצירתיים וברי קיימא. בראיה זו, להתחדשות העירונית מקום מרכזי בהסבת העיר מאוסף בניינים המאכסנים אנשים למקום שפוי, חיוני ותוסס. המושב יציג מבט ביקורתי ויציע עשייה אלטרנטיבית לעיר המצטופפת.