הרשמה
גלריה

העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים

יו”ר המושב: אדריכל דוד גלור

נקודת מבט אישית של האדריכליות/ם עיר מרחבי הארץ. ההרצאות יעסקו בשינויים בעיר ותהליכי התכנון שקורים בה או על פרויקט שהוא מוביל/ה.