הרשמה
גלריה

בין איכות ליזמות

יו”ר המושב: אדריכל אבישי קימלדורף

הקשר בין המרחבים הבנויים והפתוחים לבין רווחת התושב הינו תלוי בכלל הגורמים המתכננים והיוזמים – האיכות התכנונית הינה מטרה משותפת לכולם ובראייה הנ”ל המושב יעסוק בעשייה היזמית והקונפליקטים המובנים ביצירה איכותית ומשמעותית למרחב הציבורי