הרשמה
גלריה

אדריכלות נוף – מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי

יו”ר המושב: ד”ר בני שדמי

המרחב הפתוח והבנוי משתנה לנגד עינינו במהירות מסחררת , התמיכה של המרחב הפתוח בבנוי הינו המפתח ליצירת מרקם אנושי וחברתי וגם מקור לדילמות תכנוניות.