הרשמה
גלריה

we Bim

BIM הוקמה על מנת לענות על צורך ההולך וגובר בשוק הבניה והתשתיות, הישראלי והבינלאומי
לפתרונות Building Information Modeling) BIM).

מתודולוגיית BIM מייעלת ומקצרת את משך זמן הפרויקטים בתחומי הבניה והתשתיות ומביאה לחיסכון ניכר בעלויות של פרויקטים אלה.