הרשמה
גלריה

KPMG

צוות המומחים ברשויות מקומיות ב- KPMG סומך חייקין ובחברת א.ר.א.ב בונוס מסייעים במתן שירותים חדשניים וייחודיים לרשויות המקומיות והחברות הכלכליות, בין היתר לפריצת מגבלות התקציב. אנו מביאים איתנו את הידע והניסיון הבינלאומי ומומחיות בתחומים שונים כדוגמת- ניהול סיכונים, מע"מ ומס הכנסה, טכנולוגיה וערים חכמות, סייבר, קיימות ואנרגיה, תכנון ערים והתחדשות עירונית' אסטרטגיה ותקציב