הרשמה
גלריה

שחף

שחף מנהיגה מתודולוגיה עסקית רחבה, הדוגל במיצוי מקסימאלי ויעיל של מקורות המימון וסגירת הפער הקיים בידע החשבונאי והפיננסי עבור הרשויות והמוסדות בתחום המוניציפאלי.