הרשמה
גלריה

רשות מקרקעי ישראל

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים שמטרתם שמירה, פיתוח סביבתי, שיקום וטיפוח השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.