הרשמה
מערכת B2B

רשות מקרקעי ישראל

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים שמטרתם שמירה, פיתוח סביבתי, שיקום וטיפוח השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.