הרשמה
גלריה

עיריית נתניה

עיריית נתניה מובילה בפעילותה בשנים האחרונות בהפיכת נתניה לעיר חכמה המציבה את התושבים במרכז ופועלת לשיפור מתמיד של איכות חייהם. באמצעות תכנית אב ויצירת מתודולוגיה מוסדרת המיושמת ע"י השירות הדיגיטלי העירוני באגף מחשוב ומערכות מידע מוצבים התושבים בראש ובראשונה במרכז, בחשיבה אסטרטגית רחבה דרך ניתוח צרכי התושבים והשקעת משאבים רבים בפיתוח הטכנולוגי הדרוש לשיפור איכות חייהם.