הרשמה
מערכת B2B

עיריית נתניה

עיריית נתניה מובילה בפעילותה בשנים האחרונות בהפיכת נתניה לעיר חכמה המציבה את התושבים במרכז ופועלת לשיפור מתמיד של איכות חייהם. באמצעות תכנית אב ויצירת מתודולוגיה מוסדרת המיושמת ע"י השירות הדיגיטלי העירוני באגף מחשוב ומערכות מידע מוצבים התושבים בראש ובראשונה במרכז, בחשיבה אסטרטגית רחבה דרך ניתוח צרכי התושבים והשקעת משאבים רבים בפיתוח הטכנולוגי הדרוש לשיפור איכות חייהם.