הרשמה
מערכת B2B

משרד הכלכלה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אחראית לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים (עד מאה מועסקים), המונה יותר מחצי מיליון עסקים בישראל. עסקים אלו מייצרים מעל מחצית
מהתוצר העסקי במשק, מעסיקים 61 אחוז מהמועסקים במגזר העסקי ומהווים 99.5 אחוז מהעסקים במדינה.