הרשמה
גלריה

מייטק

מייטק היא חברה ישראלית בעלת זיכיון לתכנון ואספקת שלד מפלדה לבתים. הקונסטרוקציה מתוכננת ע"י מהנדסי החברה בתאום עם אדריכל ומהנדס הלקוח ומסופקת לאתר לבניה מהירה ומדויקת.