הרשמה
גלריה

מגן ייעוץ

מגן שירותי ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות מתמחה בהגשת קולות קוראים לתקציבים רגילים ובלתי רגילים, מכרזים פומביים, ניהול וקידום פרויקטים ברשויות המקומיות והגדלת הכנסות הרשות ממקורות שונים. תוסיפי בשתי שורות של מגן ייעוץ