הרשמה
גלריה

Vitaliy Klitschko

Mayor of Kyiv, Chairman of the Association of Ukrainian Cities