הרשמה
גלריה

Shay Rinsky

Director General of the Ministry of Economy