הרשמה
גלריה

Shai-Lee Spigelman

CEO Digital Israel, Ministry of Social Equality