הרשמה
גלריה

שיבל כרמי מנסור

עיתונאי, קריין ושדרן רדיו