הרשמה
גלריה

Shoshi Kahlon-Kidor

Mayor of Kfar Yona