הרשמה
גלריה

רו"ח אורן גרופי

שותף וראש תחום רשויות מקומיות KPMG סומך חייקין