הרשמה
גלריה

Attorney Gili Bassman Rheingold

Chief Legal Counsel of the Israeli Privacy Protection Authority