הרשמה
גלריה

Adiel Shimron

CEO of Israel Land Administration