הרשמה
גלריה

ניצב ג'מאל חכרוש

ראש המנהלת לשיפור שירותי המשטרה ביישובים הערביים.