הרשמה
גלריה

Nader Abu Tamer

'Edits and presents current events on radio and television - 'Kan